poniedziałek, 27 lutego 2017

Bazylika w Strzegomiu

Zbudowana z granitu, bazaltu i piaskowca przez Joanitów, którzy założyli miasto w pierwszej połowie XIII wieku. Ten potężny i bardzo oryginalny gotycki kościół jest cennym zabytkiem nie tylko Dolnego Śląska ale także całej Europy Środkowej. Jego budowanie rozpoczęto na długo przed Katedrą Świętego Wita w Pradze, czy też Katedrą Świdnicką.