środa, 12 listopada 2014

Szczecin piastowski?

Nad Szczecinem i ziemią szczecińską Piastowie panowali tylko kilkadziesiąt lat i nie zostały tu po nich żadne ślady. Jednak po przesunięciu naszej granicy na zachód i wysiedleniu z miasta Niemców propaganda komunistyczna zaczęła głosić, że są to stare piastowskie ziemie. Powstały wtedy takie nazwy jak Bulwar Piastowski i Wały Chrobrego.


Wały Chrobrego, poza nazwą nic ich z Chrobrym nie łączy. Wszystkie zbudowane tam przez Niemców budynki, zwłaszcza dawna siedziba rejencji, świadczą raczej o niemieckiej niż polskiej obecności w Szczecinie.
Zamek  Książąt Pomorskich, chociaż wielokrotnie przebudowywany, zaczęli budować Gryfici – książęta słowiańscy - jako swoją siedzibę. Można więc powiedzieć, że Szczecin nie jest tak do końca niemiecki, bo chociaż to Niemcy dokonali chrystianizacji tych ziem, długi czas były one tylko lennem cesarza niemieckiego.


Brak komentarzy: