poniedziałek, 29 czerwca 2009

Ciekawostka statystyczna 2

Otwartą kwestią pozostaje wiarygodność tych danych udostępnianych przez GUS. Nie wiadomo na ile sprawnie działają starostwa sporządzając rejestry, które są przecież dla nich nowością, więc nie ma całkowitej pewności czy podawane przez nich dane są pełne. Poza tym GUS stwierdza, że na 379 jednostek objętych obowiązkiem składania sprawozdań (314 powiatów i 65 miast na prawach powiatu), odmówiło złożenia sprawozdań 11 starostw w 2006 roku i 4 starostwa w 2007roku. W odróżnieniu od danych zebranych przez Ministerstwo Sprawiedliwości według którego w 2007 roku przeprowadzono 615.506 transakcji dotyczących nieruchomości, ze sprawozdań starostów wynika, że w 2007 roku zawarto 3006 tys. transakcji kupna sprzedaży nieruchomości. Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło, że 33% ogólnej liczby tych transakcji to były transakcje pozarynkowe. Po ich odjęciu pozostaje więc 412 tysięcy transakcji rynkowych i według Ministerstwa objęte badaniem GUS 306 tysięcy transakcji stanowi tylko 74% przeprowadzonych w Polsce obrotów nieruchomościami. Na ile wiarygodne są liczby podane przez Ministerstwo Sprawiedliwości trudno w tej chwili ustalić. Dotychczas opierały się na nich wszystkie analizy GUS. Obecnie sprawozdawczość GUS pracuje jakby dwutorowo. Z jednej strony przedstawiają dane uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym nie pozwalają na dokonanie analizy rynku, z drugiej strony przeprowadzają analizy rynku na podstawie danych przesyłanych przez starostwa.

Brak komentarzy: